Ανακύκλωση και Εφαρμογές Αλουμινίου

Ανακύκλωση και Εφαρμογές ΑλουμινίουΗ ανακύκλωση ως μια εφαρμοσμένη βιομηχανική μέθοδος στην παραγωγή αλουμινίου ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1920 στην Ευρώπη και σήμερα πλέον αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μέσο για την εξοικονόμηση ενέργειας και της μείωσης εκπομπής ρύπων.


Για την ανακύκλωση του αλουμινίου και των προϊόντων του, ακολουθείται η διαδικασία περισυλλογής, το λεγόμενο scrap.

Το scrap προκύπτει αμέσως μετά το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και ανακυκλώνεται μέσα στο εργοστάσιο.

Επίσης όλα τα προϊόντα του αλουμινίου μετά το τέλος της χρήσης τους θεωρούνται scrap. Τα προϊόντα με το μεγαλύτερο βαθμό ανακύκλωσης είναι αυτά που προορίζονται για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη δόμηση και τη συσκευασία αναψυκτικών.

Εκτός από την ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής που έχουν τα προϊόντα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, μετά το τέλος της ζωής τους μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν είτε να ανακυκλωθούν, χωρίς να χάσουν κανένα από τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου, προσφέρει επίσης σημαντικά ενεργειακά οφέλη. Η παραγωγή αλουμινίου από ανακύκλωση απαιτεί 5% μόνο της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του πρωτόχυτου μετάλλου. Έτσι, το αλουμίνιο, αντί να συμβάλλει στην δημιουργία απορριμμάτων, μπορεί να επαναχυτευθεί και να παραχθούν και πάλι νέα προϊόντα για τις κατασκευές.

Γενικά, το αλουμίνιο ανακυκλώνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από όλα τα άλλα υλικά. Με την κατάλληλη υποδομή είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν όλα τα προϊόντα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντελούν σ’ αυτό. Πρώτον, υπάρχει διαθέσιμη σχετικά μεγάλη ποσότητα σκραπ αλουμινίου. Δεύτερον, η υψηλή τιμή του σκραπ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους κατεδάφισης. Τέλος, υπάρχει η απαιτούμενη τεχνογνωσία για την συλλογή και αξιοποίηση του σκραπ, που συνεχώς αναπτύσσεται. Σήμερα, το 40% περίπου του αλουμινίου που χρησιμοποιείται διεθνώς προέρχεται από ανακύκλωση. Εν τούτοις, αυτό δεν δίνει την πραγματική εικόνα του βαθμού ανακύκλωσης που μπορεί να επιτευχθεί, καθώς η φυσική αντοχή των στοιχείων από αλουμίνιο που είναι ενσωματωμένα στα κτίρια, καθιστούν το υλικό μη διαθέσιμο για ανακύκλωση για πολλά χρόνια από την στιγμή της τοποθέτησής του.

Ενεργειακό ισοζύγιο

Αν εξετάσουμε τον πλήρη κύκλο ζωής, από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων κομματιών, τα προϊόντα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική και γενικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα, παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας και πλουτοπαραγωγικών πόρων. Μελέτες που έχουν γίνει για διάφορα προϊόντα, αποδεικνύουν ότι τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση προϊόντων αλουμινίου είναι σημαντικά.

Το μικρό βάρος του υλικού έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την διαδικασία της μηχανικής επεξεργασίας, την μεταφορά και τον χειρισμό. Η χρήση προϊόντων αλουμινίου απαιτεί ελαφρύτερους σκελετούς για την κατασκευή των κτιρίων. Τα προφίλ αλουμινίου μπορούν να σχεδιασθούν, έτσι, ώστε να απαιτούνται λιγότερες περαιτέρω μηχανικές επεξεργασίες με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μεγάλη αντοχή σε διάβρωση του υλικού, μειώνει τις απαιτήσεις για συντήρηση και επιμηκύνει την διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η ανακλαστικότητα τέλος του υλικού, προσφέρει σημαντικά θερμομονωτικά πλεονεκτήματα.

Εφαρμογές

Το αλουμίνιο έχει χαρακτηριστεί ως το υλικό του 20ου αιώνα και αυτό δεν είναι τυχαίο εφόσον είναι κατάλληλο για όλες τις βιομηχανικές και οικοδομικές χρήσεις.

Οι βασικές κατηγορίες είναι:

  • Ναυπηγική βιομηχανία και μεταφορές,
  • Βιομηχανία κτιρίου & οικοδόμησης,
  • Αυτοκινητοβιομηχανία,
  • Συσκευασία & εμπορευματοκιβώτια,
  • Κατασκευή ηλεκτρικών προϊόντων.
< Προηγούμενο Επόμενο >

Στοιχεία Εταιρείας

Βρείτε μας στον Χάρτη

Πρόγραμμα Εξοικονομώ με την ΕΤΕΜ

Θέλετε Service ?

Επισκεφτείτε μας στο Facebook