Υγεία - Οικολογία

Το «πράσινο μέταλλο» που σέβεται το περιβάλλον

. Οι κανονισμοί που διέπουν τα υλικά δόμησης, τα τελευταία χρόνια έχουν και την ευθύνη να λαμβάνουν υπόψη και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

. Στα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το αλουμίνιο αποτελεί ένα οικολογικό υλικό το οποίο συμβάλλει και θα συμβάλλει όλο και περισσότερο στην αειφόρο ανάπτυξη.

. Καταρχήν, το αλουμίνιο και όλα τα κράματά του με άλλα μέταλλα, είναι υλικό φυσικής προέλευσης δεδομένου ότι προέρχεται από πετρώματα της γης και η διαδικασία της απομόνωσής του γίνεται ηλεκτρολυτικά. Ως αποτέλεσμα μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής των προφίλ και των φύλλων αλουμινίου, η φύση δεν δυσκολεύεται να τα ενσωματώσει αφού δεν αποτελούν για αυτήν ξένα στοιχεία.

. Το αλουμίνιο ανακυκλώνεται 100%, με αποτέλεσμα να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και τον πλανήτη. Το αλουμίνιο είναι ιδανικό υλικό για ανακύκλωση για τους ακόλουθους λόγους:

- Mπορεί να διαχωριστεί εύκολα από τα άλλα υλικά και έτσι η διαλογή του δεν απαιτεί υψηλό κόστος.

- Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται συνεχώς.

- Για την παραγωγή του μετάλλου που προέρχεται από την επαναχύτευση μεταχειρισμένων προϊόντων και απορριμμάτων από αλουμίνιο (scrap) απαιτείται μόνον το 5% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτόχυτου μετάλλου, δηλαδή εκείνου που παράγεται από τον βωξίτη.

. Πάνω από το 1/3 του αλουμινίου που καταναλώνεται στην Ευρώπη για την παραγωγή διαφόρων τελικών προϊόντων προέρχεται από δευτερόχυτο αλουμίνιο (ανακύκλωση).

. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία επιβεβαιώνουν τον οικολογικό χαρακτήρα του αλουμινίου είναι:

- Χαμηλή τοξικότητα.

- Δεν έχει αρνητικές επιδράσεις στο εργασιακό περιβάλλον όπου παράγεται το κούφωμα.

- Δεν έχει επίσης επιδράσεις στην υγεία και το περιβάλλον όταν καίγεται.

. Η ενεργειακή αποδοτικότητα της αρχικής παραγωγής και της κατασκευής αλουμινίου βελτιώνεται συνεχώς μέσω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Οι πόροι βωξίτη, αν και άφθονοι, συντηρούνται επειδή τα προϊόντα αλουμινίου ανακυκλώνονται.

. Η βιομηχανία αλουμινίου έχει ένα αποδοτικό, οικονομικό και περιβαλλοντικά υγιές σύστημα ανακύκλωσης που εξασφαλίζει ότι το αλουμίνιο επαναχρησιμοποιείται κατ' επανάληψη, σώζοντας και τις πρώτες ύλες και την ενέργεια.

. Τα προϊόντα δόμησης αλουμινίου κάνουν τα κτίρια ελαφρύτερα, χρησιμοποιούν τις λιγότερες πρώτες ύλες, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και είναι αποδοτικότερα ως αποτέλεσμα των χαμηλών αναγκών συντήρησης.

. Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά τους, τα προϊόντα αλουμινίου μπορούν να διαδραματίσουν έναν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη του βιώσιμου κτιρίου. Οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες έννοιες δόμησης για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης χιλιετίας.

. Σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου η εξοικονόμηση πλουτοπαραγωγικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία τα οικολογικά πλεονεκτήματα του αλουμινίου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

< Προηγούμενο

Στοιχεία Εταιρείας

Βρείτε μας στον Χάρτη

Πρόγραμμα Εξοικονομώ με την ΕΤΕΜ

Θέλετε Service ?

Επισκεφτείτε μας στο Facebook