Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε κουφώματα

Όλα όσα υπάρχουν σε ένα σπίτι και δουλεύουν πρέπει να είναι καλά. Τα κουφώματα δουλεύουν καθημερινά και κατά κύριο λόγο προσφέρουν: 1.Θερμομόνωση, 2.Ηχομόνωση και 3. Ασφάλεια. Το κούφωμα είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία. Στο κτίσιμο ενός χώρου, τοποθετείται προς το τέλος των εργασιών, αφού πρώτα έχουμε ήδη επιλέξει για παράδειγμα πλακάκια, κουζίνα, μπάνιο κ.τ.λ..

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το προϋπολογισμένο ποσό που έχουμε επιλέξει να δαπανήσουμε έχει κατά το μεγαλύτερο μέρος δαπανηθεί και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κάνουμε εκπτώσεις στο σημαντικότερο ίσως τμήμα του οικήματος που αφορά στην ασφάλειά του και όχι μόνο!

Η επιλογή των κουφωμάτων πρέπει να είναι πρωταρχικό μας μέλημα και πολύ περισσότερο, η ΣΩΣΤΗ επιλογή περιλαμβάνει αρκετές παραμέτρους, τις βασικότερες από τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Ο κατασκευαστής που θα επιλέξουμε για την παραγωγή και τοποθέτηση των πορτοπαραθύρων μας παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο. Είναι ο άνθρωπος που καλείται, αγοράζοντας διαφορετικά υλικά και μέσα από διάφορες κατεργασίες να τα συνθέσει για να δημιουργήσει το κούφωμα.

Αυτός ο επαγγελματίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατασκευαστής.

Για τα κουφώματα, η σήμανση CE είναι υποχρεωτική από 1/2/2010. Τα προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE έχουν δοκιμαστεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Οι κατασκευαστές, οι οποίοι δίνουν σήμανση CE για τα κουφώματα που πωλούν στους καταναλωτές, ακολουθούν μία σειρά από διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα κουφώματα που αγοράζουμε έχουν όμοιες ιδιότητες σύμφωνα με αυτά που έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο.

Ο κατασκευαστής που θα επιλέξουμε θα πρέπει να έχει σήμανση CE από τη διέλαση με την οποία συνεργάζεται, ή να είναι πιστοποιημένος κατά ISO ή κατά ΣΕΚΑ Q System κ.τ.λ..

Καλό θα είναι να ζητάτε από τον κατασκευαστή δείγματα δουλειάς του ή ακόμα και συστατικές επιστολές από πελάτες στους οποίους έχει ήδη τοποθετήσει κουφώματα.

Επιλέξτε να πάτε μαζί του στο χώρο που πρόκειται να γίνει το έργο ώστε να μπορέσει να έχει κατ ιδίαν άποψη και να σας προτείνει πιθανές λύσεις τις οποίες δεν έχετε ίσως σκεφτεί, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αποφεύγετε να ζητάτε από τους κατασκευαστές προσφορές χωρίς πρώτα να γίνει αυτοψία στο κτίριο που πρόκειται να τοποθετηθούν τα κουφώματα. Αλλωστε, το συνολικό κόστος μιας προσφοράς – και κυρίως όταν είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά και με άλλες προσφορές – δε διασφαλίζει το ποιοτικό αποτέλεσμα.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθε επαγγελματίας κατασκευαστής κουφωμάτων οφείλει να σας δώσει έγγραφη προσφορά για κάθε κούφωμα αναλυτικά. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται:

Τι σειρά θα χρησιμοποιήσει και τα παρελκόμενά της: τζάμια, παντζούρια, σήτες, εξαρτήματα κ.τ.λ.. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε και με άλλες προσφορές που πιθανόν θα πάρετε πάντα ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ!

Οι διαφορετικού τύπου προσφορές δεν μπορούν επ ουδενί να συγκριθούν και το σημαντικότερο, δημιουργούν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές!

Καλό είναι να περιορίζετε τις επιλογές σας σε - μέχρι το ανώτερο - τρεις προσφορές ώστε να μπορείτε νασυγκρίνετε είδη και τιμές μέχρι να καταλήξετε στην επιλογή του κατασκευαστή που θα ολοκληρώσει το έργο.

Μην ξεχνάτε όμως το σημαντικότερο: οι προσφορές για ίδια προϊόντα δεν μπορεί να έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Η μεγάλη απόκλιση τιμών μεταξύ των προσφορών, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις…

Κάθε προσφορά πρέπει να ολοκληρώνεται με σφραγίδα και υπογραφή του κατασκευαστή!

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Αφού καταλήξετε στον κατασκευαστή που πρόκειται να συνεργαστείτε, θα πρέπει να υπογράφετε ιδιωτικό συμφωνητικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εργασίες – διαδικασίες αλλά και οι πιθανές extra χρεώσεις (γερανός, αποξήλωση κ.τ.λ.) που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εφόσον υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό, το σύνηθες είναι να αποδοθεί στον κατασκευαστή μέχρι το 40% του συνολικού ποσού ως προκαταβολή ώστε να μπορεί να προβεί στην αγορά των υλικών του. Εφόσον τα κουφώματα φτάσουν στην οικοδομή, αποδίδετε το υπόλοιπο 40% ώστε να προχωρήσει ο κατασκευαστής στην τοποθέτηση. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κουφωμάτων και αφού πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος για την ορθή τους λειτουργία, σας αποδοθούν όλα τα πιστοποιητικά που οφείλει ο κατασκευαστής να σας αποδώσει και επιβεβαιώσετε ότι όλα έγιναν με βάση την αρχική σας συμφωνία θα πρέπει πλέον να προβείτε στην εξόφληση του ποσού. Τέλος, ζητήστε εγγύηση για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων (είθισται να είναι τριετής).

Μην ξεχνάτε να παίρνετε αποδείξεις για κάθε καταβολή ποσού και φυσικά τιμολόγιο με την ολοκλήρωση του έργου.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΥΦΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ

Τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα τελευταίας τεχνολογίας έχει αποδειχθεί ότι παρέχουν τη μέγιστη απόδοση συγκριτικά με τα παλαιότερα ψυχρά κουφώματα και φυσικά είναι αυτά που σας διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή θερμομόνωση, ηχομόνωση και ασφάλεια. Επιλέγοντας ενεργειακά κουφώματα τα οφέλη είναι πολλαπλά σε σχέση με τα ψυχρά και το οποιοδήποτε επιπλέον κόστος που μπορεί εκείνη τη στιγμή να φαίνεται ότι σας επιβαρύνει, ουσιαστικά θα σας αποφέρει κέρδος στο άμεσο μέλλον και για διάρκεια πολλών χρόνων.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ»

  • Κρίνετε τον κατασκευαστή από το γενικότερο προφίλ του, τις γνώσεις, την οργανωτικότητά του. Σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος και το συνεργείο του – κυρίως στις περιπτώσεις αντικατάστασης κουφωμάτων – θα βρίσκεται στο σπίτι σας για τουλάχιστον μία εβδομάδα.
  • Εμπιστευτείτε τον κατασκευαστή από τη συνολική του εικόνα και όχι μόνο από την τιμή που θα σας προτείνει. Ένα περιποιημένο και τακτικό μαγαζί προδίδει αντίστοιχα έναν τακτικό μάστορα!
  • Προτιμείστε κατασκευαστή από την περιοχή σας. Καταρχήν είναι λίγο παράλογο να σας προτείνει τιμή χαμηλότερη κάποιος που είναι σε απομακρυσμένη από εσάς περιοχή δεδομένου ότι τα έξοδά του θα είναι περισσότερα και φυσικά θα τα συμπεριλάβει στην προσφορά. Από την άλλη, το σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση που μετά την τοποθέτηση χρειαστείτε κάποια εξυπηρέτηση, θα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί αμεσότερα από τον κατασκευαστή της περιοχής σας.
  • Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση πολλές φορές είναι σημαντικότερη από την αρχική αγορά του όποιου προϊόντος. Τα κουφώματα όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι κινούμενα και κάθε τι που κινείται, κάποια στιγμή θα χρειαστεί service

Κλείνοντας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια αγγλική παροιμία που προτείνω να σκεφτούμε όλοι καλά

«ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΦΤΩΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΩ ΦΘΗΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»


Παναγιώτης Καραχάλιος
Κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου

< Προηγούμενο Επόμενο >

Στοιχεία Εταιρείας

Βρείτε μας στον Χάρτη

Πρόγραμμα Εξοικονομώ με την ΕΤΕΜ

Θέλετε Service ?

Επισκεφτείτε μας στο Facebook