Τα κράματα του αλουμινίου και τα χαρακτηριστικά τους

Το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα, με την προσθήκη μικρών ποσοτήτων χημικών στοιχείων, να δημιουργεί συνθέσεις (κράματα) με διαφορετικές ιδιότητες. Η δυνατότητα αυτή, καθιστά το αλουμίνιο και τα κράματά του ως την πλέον κατάλληλη πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών προϊόντων με ξεχωριστές ιδιότητες και ειδικές απαιτήσεις.

Η δυνατότητα που έχει το αλουμίνιο, να επιτυγχάνει διαφορετικές ιδιότητες προκειμένου να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις κάθε προϊόντος, οφείλεται στο γεγονός της εύκολης κραματοποίησής του. Με την προσθήκη μικρών ποσοτήτων κραματοποιών (χημικών) στοιχείων (π.χ. χαλκός, μαγνήσιο, πυρίτιο, μαγγάνιο, ψευδάργυρος κλπ), μπορούμε να επιτύχουμε πρώτη ύλη αλουμινίου με τις επιθυμητές και κατάλληλες ιδιότητες για κάθε τύπο προϊόντος. Οι τελικές ιδιότητες κάθε προϊόντος που θα παραχθεί από αλουμίνιο, επιτυγχάνονται με την επιλογή του κατάλληλου κράματος αλουμινίου, την μέθοδο επεξεργασίας του (μηχανική πλαστική διαμόρφωση ή χύτευση) και τις θερμικές κατεργασίες (βαφή, τεχνητή γήρανση, ανόπτηση κλπ) που θα υποστεί.

Στα παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά οι κατηγορίες και οι συμβολισμοί για τα διάφορα κράματα αλουμινίου, οι θερμικές επεξεργασίες που συνήθως υποβάλλονται, καθώς και η επίδραση των διαφόρων κραματοποιών στοιχείων στις ιδιότητες.

td {font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; color: #000000;}

ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ


Κωδικός
κράματος
Κύριο
κραματοποιό
στοιχείο
Σκλήρυνση
με μηχανική
επεξεργασία
Σκλήρυνση
με θερμική
επεξεργασία

EN AW-

1ΧΧΧ Κανένα (min.99,00% Al) Χ
Μη θερμο-
σκλυρηνόμενα
3ΧΧΧ Mn X
4ΧΧΧ Si X
5XXX Mg X
2XXX Cu (X) Xs Θερμο-
σκλυρηνόμενα
6XXX Mg+Si (X) X
7XXX Zn (X) X
8XXX Αλλο (Χ) Χ

Συμβολισμοί: ΕΝ: Ευρωπαϊκό πρότυπο, Α: Αλουμίνιο,W: Μηχανική πλαστική διαμόρφωση


< Προηγούμενο