Κράματα αλουμινίου για χυτήρια

Σύμφωνα με τα νέα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN, τα κράματα αλουμινίου που προορίζονται για χρήση σε χυτήρια ή για την παραγωγή χυτών αντικειμένων, συμβολίζονται με πέντε αριθμητικά ψηφία.

Το πρώτο ψηφίο προσδιορίζει την ομάδα των κραμάτων βάσει του κυριοτέρου κραματοποιού στοιχείου. Το πέμπτο ψηφίο είναι πάντα 0. Του πενταψήφιου αυτού αριθμού προηγείται συμβολισμός που δείχνει την χρήση του κράματος.

ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΥΤΗΡΙΑ


Τύπος
κράματος
Κραματοποιό
στοιχείο
Συμβολισμοί:
EN AB- 1ΧΧΧ0 Κανένα (min 99,00% Al)

EN: Ευρωπαϊκό πρότυπο
Α: Αλουμίνιο
Β: Χελώνα
C: Κράμα για χυτά
Μ: Μητρικό κράμα

2ΧΧΧ0 Cu
4XXX0 Si
EN AC- 5XXX0 Mg
7XXX0 Zn
8XXX0 Sn
EN AM- 9XXX0 Μητρικά κράματα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι θερμικές κατεργασίες του αλουμινίου έχουν σκοπό είτε να αυξήσουν την μηχανική αντοχή (τεχνητή γήρανση), είτε και να ελαττώσουν την μηχανική αντοχή (ανόπτηση), ώστε να διευκολυνθεί η μορφοποίηση. Για να είναι αποτελεσματική μια θερμική κατεργασία, σχεδιάζεται έτσι, ώστε να μετασχηματίσει τη δομή που δημιουργείται από τα κραματοποιά στοιχεία, (π.χ. χαλκός, μαγνήσιο, πυρίτιο, ψευδάργυρος) τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους προς σχηματισμό διμεταλλικών ενώσεων.

Θερμοκρασίες και χρόνοι ανόπτησης για κράματα μη θερμοσκληρυνόμενα

ΚΡΑΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (0C) ΧΡΟΝΟΙ (min)
1080A, 1050, 1200, 5251,
5154A, 5454, 5083,
360 20

3103, 3105

400 - 425 20

Τα θερμοσκληρυνόμενα κράματα που δεν έχουν υποστεί διεργασίες θερμοσκλήρυνσης (π.χ. τεχνητή γήρανση), μπορούν να ανοπτηθούν με θέρμανση στους 360 ±10 οC για μια ώρα και κατόπιν ψύξη με αέρα. Η αργή ψύξη δεν είναι αποτελεσματική, εντούτοις η γρήγορη ψύξη μπορεί να οδηγήσει σε μερική σκλήρυνση λόγω γήρανσης. Σε πολλές περιπτώσεις η ανόπτηση είναι αποτελεσματική για κράματα που έχουν υποστεί θερμοσκλήρυνση, αλλά για την ολοκλήρωση της ανόπτησης πρέπει να θερμανθούν σε 400 - 425 0C για μια ώρα. Σ' αυτή την περίπτωση, ο ρυθμός ψύξης πρέπει να είναι περίπου 15 0C ανά ώρα, μέχρι τους 300 0C. Κάτω απ' αυτή τη θερμοκρασία ο ρυθμός ψύξης δεν παίζει ρόλο.

< Προηγούμενο Επόμενο >