Σωστές επιλογές για πληθώρα πλεονεκτημάτων στην αντικατάσταση κουφωμάτων

Σωστές επιλογές για πληθώρα πλεονεκτημάτων στην αντικατάσταση κουφωμάτωνΗ αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της ηχομόνωσης και η αύξηση του βαθμού ασφαλείας είναι κάποιοι από τους λόγους που μας οδηγούν στην αντικατάσταση κουφωμάτων. Οι κατηγορίες κουφωμάτων για αντικατάσταση περιλαμβάνουν όχι μόνο ξύλινα κουφώματα με ρολό ή πατζούρια αλλά και κουφώματα αλουμινίου ανοιγόμενα ή συρόμενα

Με την αντικατάσταση κουφωμάτων με συστήματα της ΕΤΕΜ Building Systems ο τελικός χρήστης επιτυγχάνει μια πληθώρα από οφέλη όπως εξοικονόμηση ενέργειας, αισθητική αναβάθμιση, καλύτερη ηχομόνωση και στεγανότητα και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Σε αυτά μπορούν να προστεθούν η ελάχιστη συντήρηση που απαιτούν τα σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου, η δυνατότητα επιλογής χρωματισμού και η δυνατότητα προσαρμογής αυτοματισμών.

Οι λόγοι που ωθούν τον τελικό χρήστη σε αντικατάσταση κουφωμάτων είναι πολλοί και αυτοί οι λόγοι πρέπει να είναι και τα κριτήρια του κατασκευαστή για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Η επιτυχημένη επιλογή συστήματος πρέπει να είναι αποτέλεσμα ορθολογικής αξιολόγησης όλων των παραμέτρων που αφορούν στο κτίριο και τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Η προϋπάρχουσα τυπολογία, η δυνατότητα αλλαγής τυπολογίας, οι τοπικοί οικοδομικοί περιορισμοί, το κόστος και οι προσδοκίες του πελάτη αποτελούν τον βασικό κορμό, για την σωστή επιλογή.


Τρόποι Αντικατάστασης Κουφωμάτων

Μερική αντικατάσταση (Σχήμα 1)

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ
Σχήμα 1

Στην μερική αντικατάσταση τοποθετούνται νέα κουφώματα πάνω στις ήδη υπάρχουσες κάσες. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου εστιάζονται στην ταχύτητα των εργασιών - δεν χρειάζονται παρεμβάσεις από σοβατζή και δεν απαιτούνται οικοδομικές εργασίες - περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος, γιατί δεν απαιτούνται εργασίες βαφής. Αυτός ο τρόπος όμως αντικατάστασης, παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα όπως την αύξηση του όγκου των κασών και επομένως μείωση του ανοίγματος, με αποτέλεσμα το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι οριακά αποδεκτό.

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κάποια ειδική επεξεργασία των ξύλινων κασών που παραμένουν χωρίς όμως αυτό να αποκλείει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην διάρκεια του χρόνου όπως απώλεια στήριξης (ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης).

Στην μερική αντικατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα ανοιγόμενα συστήματα ΕΤΕΜ. Ε-40 Εστία Ε-45 και Νιόβη Ε-38 Easy

Ολική αντικατάσταση (Σχήμα 2)

ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ
Σχήμα 2

Η ΕΤΕΜ Building Systems προτείνει ανεπιφύλακτα την αφαίρεση της υπάρχουσας κάσας και την αντικατάστασή της από νέα, που δίνει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και αμετάβλητο το άνοιγμα του λαμπά. Επιπλέον δίνεται όχι μόνο η δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων των καινοτομιών και αυτοματισμών που προσφέρονται σήμερα, αλλά και η δυνατότητα αλλαγής του τύπου του κουφώματος. Είναι σαφές ότι απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την αποπεράτωση των εργασιών, που επιφέρουν, πέρα από τα προβλήματα θορύβου, σκόνης και ενδεχόμενων φθορών στην τοιχοποιία, αύξηση του κό- στους (θα πρέπει να υπολογίζεται και το βάψι μο των τοίχων).

Στην ολική αντικατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα ανοιγόμενα συστήματα της ΕΤΕΜ Building Systems (Ε-40 Εστία, Ε-45 Νιόβη, Ε-38 Easy), και από τα συρόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σειρές Ε-19 Δανάη, Ε-52 Καλυψώ και σε επάλληλες τυπολογίες η σειρά Ε-3000 Κασσιόπεια.

Αντικαταστάσεις ειδικού τύπου (Σχήμα 3)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Σχήμα 3

Στην αντικατάσταση ειδικού τύπου γίνονται επεξεργασίες στην υπάρχουσα ξύλινη κάσα, που εξασφαλίζουν ταχύτητα στην εργασία σε σχέση με την ολική αποξήλωση, καθώς δεν χρειάζονται συνήθως παρεμβάσεις από σοβατζή και δεν απαιτούνται οικοδομικές εργασίες.

Η δυνατότητα χρήσης μικρού πάχους κασών δίνει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας ταυτόχρονα και την αλλαγή τυπολογίας του κουφώματος αν κάποιος το επιθυμεί. Θα πρέπει βέβαια να συνυπολογίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από θόρυβο, σκόνη και ενδεχόμενες φθορές στους γύρω χώρους, η ειδική επεξεργασία των ξύλινων κασών που παραμένουν, με την χρήση χημικών επιφέρουν μια αύξηση του κόστους και η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων όπως η κακοσμία, στην διάρκεια του χρόνου.

Αντικατάσταση Ξύλινου κουφώματος με ρολό

Στις περιπτώσεις αντικατάστασης ξύλινου κουφώματος με ρολό δεν διατηρείται η υπάρχουσα κάσα και γίνεται μερική αποξήλωση του κουτιού. Το σύστημα ρολού Ε-55 Θέτις (Σχήμα 4) είναι ιδανικό για τέτοιου τύπου αντικαταστάσεις, προσφέροντας ταχύτητα στην τοποθέτηση, χωρίς ιδιαίτερες εργασίες στο εσωτερικό μέρος του σπιτιού και χωρίς αύξηση του κόστους αντικατάστασης.

Αντικατάσταση παλιού συρόμενου από αλουμίνιο

Η αντικατάσταση συρόμενων κουφωμάτων από αλουμίνιο είναι σχετικά πιο εύκολη εργασία σε σύγκριση με την αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων. Οι βασικές εργασίες που απαιτούνται είναι η απομάκρυνση του παλαιού κουφώματος, η συντήρηση της ψευτόκασας στα σημεία που εμφανίζει σκουριές και τέλος η τοποθέτηση του νέου κουφώματος. Σε αυτόν τον τύπο αντικατάστασης, το πλάτος του τούνελ, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συστήματα Ε-19 Δανάη (Σχήμα 5), Ε-52 Καλυψώ και για επάλληλες τυπολογίες Ε-3000 Κασσιόπεια.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΟΛΟ
Σχήμα 4. ΔΑΝΑΗ Ε-19
Σχήμα 5. ΘΕΤΙΣ Ε-55


< Προηγούμενο Επόμενο >

Στοιχεία Εταιρείας

Βρείτε μας στον Χάρτη

Πρόγραμμα Εξοικονομώ με την ΕΤΕΜ

Θέλετε Service ?

Επισκεφτείτε μας στο Facebook