Πλισέ μοντέλο El Greco

[Με κορδόνια πάνω - καδένα κάτω]

1 5438417407 1 1
Difilli plice Kentro Or
el greco 04

μονόφυλλη σίτα plisse el greco
max πλάτος: 1.900mm
max ύψος: 3.000mm

NEW Αντοχή scorpion tail (ερπήστρια)

Χάρη στη Νέα Δομή η καδένα - ερπήστρια δεν σκορπάει, δεν διαλύεται.

Τεχνολογία scorpion tail (ερπήστρια)

Η τεχνολογία scorpion tail προσφέρει στην σίτα plisse ελεύθερη διέλευση και εύκολο καθαρισμό του δαπέδου.

Χωρίς ελατήρια επαναφοράς

Η λειτουργία της δεν βασίζεται στον μηχανισμό επαναφοράς, αλλά κλείνει και ανοίγει εύκολα ακόμα και από παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαθέσιμο στα μοντέλα

  • MODEL 192 DC, διπλή κεντρική έως 1920 mm (Αριστερό φύλο έως 960 mm - Δεξί φύλο έως 960 mm)
  • MODEL 260 DC, διπλή κεντρική έως 2600 mm (Αριστερό φύλο έως 1300 mm - Δεξί φύλο έως 1300 mm)
  • MODEL 300 DC, διπλή κεντρική έως 3000 mm (Αριστερό φύλο έως 1500 mm - Δεξί φύλο έως 1500 mm)
  • MODEL 380 DC, διπλή κεντρική έως 3800 mm (Αριστερό φύλο έως 1900 mm - Δεξί φύλο έως 1900 mm)
< Προηγούμενο